MONAR, by jak najlepiej spełniać swoje zadania i rozwijać działalność, podejmuje współpracę z wieloma innymi instytucjami, zarówno rządowymi, jaki pozarządowymi. Chodzi tutaj nie tylko o realizację bieżących zadań, ale również prowadzenie szkoleń, czy wymianę doświadczeń. MONAR współpracuje m.in. z takimi instytucjami jak: Agenda ONZ ds. Rozwoju (UNDP), Centralny Zarząd Służby Więziennej, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie, Fundacja JW. Construction „Nadzieja i Przyszłość”, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Habitat for Humanity, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Stowarzyszenie „Solidarni PLUS” i wiele innych.

Comments are closed.

Partnerzy:
Oferujemy noclegi w Łomiankach, zajrzyj na naszą stronę PokojewLomiankach.pl i wynajmij dla siebie pokój.
Oferujemy wiaty rowerowe, stojaki, barierki drogowe.
Zapraszamy na www.Pro-City.pl.
Nasza oferta to produkty francuskiej marki PROCITY.
Archiwa