Posts Tagged ‘Funkcjonowanie MONARU’

Funkcjonowanie MONARU nie kończy się na wymienionych w pozostałych zakładkach działaniach. Instytucja prowadzi również politykę zagraniczną, uczestnicząc w wielu projektach organizowanych w państwach Read the rest of this entry »

Archiwa