Funkcjonowanie MONARU nie kończy się na wymienionych w pozostałych zakładkach działaniach. Instytucja prowadzi również politykę zagraniczną, uczestnicząc w wielu projektach organizowanych w państwach Europy Centralnej, czy Azji. Organizacja współpracuje również z wieloma innymi europejskimi placówkami tego typu. MONAR jest także członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń. Jedno z nich to Światowa Federacja Społeczności Terapeutycznych. Stowarzyszenie wprowadza również w ramach własnej działalności standardy i wymogi etyczne obowiązujące we wszystkich instytucjach na świecie, zajmujących się podobnymi zagadnieniami. Organizacja stara się dodatkowo jak najefektywniej pozyskiwać środki i dobrze je wykorzystywać. Finanse pochodzą tutaj nie tylko z budżetu państwa, ale także od sponsorów, czy prywatnych darczyńców.

Comments are closed.

Partnerzy:
Oferujemy noclegi w Łomiankach, zajrzyj na naszą stronę PokojewLomiankach.pl i wynajmij dla siebie pokój.
Oferujemy wiaty rowerowe, stojaki, barierki drogowe.
Zapraszamy na www.Pro-City.pl.
Nasza oferta to produkty francuskiej marki PROCITY.
Archiwa