Lubelska poradnia pod egidą Monaru specjalizująca się w pomocy osobom uzależnionym od narkotyków. Jako instytucja o szerokim spektrum działania współpracuje w obszarze spedycji obejmującej transport na Kretę w zakresie leków i środków medycznych.Monar Lublin to specjalistyczna profilaktyczno-lecznicza poradnia dla osób uzależnionych od narkotyków. Wspierając firmę obsługującą towarowy transport na Kretę przyczynia się także do rozwoju importu i eksportu leków pomiędzy Polską i Grecją.Jest to serwis internetowy, na łamach którego publikowane są wpisy związane z Monarem. Chociaż niewiele informacji będzie dotyczyło takich zagadnień jak trychologia, warto poznać wpisy dotyczące uzależnień.