Działalność MONARU związana jest głównie z pomocą osobom uzależnionym, bezdomnym, zakażonym wirusem HIV, czy po prostu wykluczonym społecznie (również więźniom). Organizacja prowadzi nie tylko ośrodki stacjonarne czy pobytu dziennego, ale także noclegownie, szpitale, czy poradnie. Uprawnienia do prowadzenia terapii i rehabilitacji posiada ponad 50 placówek. Kilka z nich uzyskało nadawane przez Ministra Zdrowia uprawnienia do prowadzenia stażów klinicznych i szkoleń. Należą do nich dwa ośrodki zamieszczone w Łodzi i jeden położony w Gdańsku. Część pracowników MONARU posiada również uprawnienia do prowadzenia „superwizji”. Wielu innych członków organizacji zdobyło natomiast wymagane uprawnienia, umożliwiające prowadzenie szkoleń związane z tematyką wirusa HIV, jak również programów profilaktycznych oraz terapeutycznych. Z wiedzy, którą posiadają pracownicy MONARU, korzystają nie tylko osoby chore, ale również przedstawiciele wielu zawodów – pedagodzy, nauczyciele, policjanci, lekarze, wychowawcy i inni. Dodajmy, że w szeregi instytucji może wstąpić każdy obywatel naszego kraju, który ma pełną zdolność do czynności prawnych. Zarząd może również wyrazić zgodę, by członkiem MONARU została osoba posiadająca obywatelstwo inne niż polskie. By dołączyć do organizacji należy złożyć odpowiednią pisemną deklarację i uzyskać rekomendację dwóch członków, którzy działają w niej przynajmniej od 10 lat.