Misją organizacji MONAR jest po prostu szeroko pojęta pomoc bliźnim, wychowanie w duchu tolerancji, a także dbałość o godność człowieka. Głównym założeniem, jakie przyświeca działaniom instytucji jest to, że nikogo nie można na zawsze przekreślać i każdy zasługuje na drugą szansę.

MONAR nie tylko promuje życie wolne od narkotyków, ale również otwartość, wykonywanie dobrych uczynków, wiarę w drugiego człowieka, a także odpowiedzialność za swoje czyny. Swoją misję organizacja realizuje poprzez zapewniane dogodnych warunków życia i pomocy osobom uzależnionym, ale również bezdomnym, chorym, biednym, czy po prostu tym, którzy znaleźli się w skrajnie złej sytuacji życiowej. Główne cele MONARU to m.in. promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, wspomaganie mniejszości, ochrona praw kobiet i dzieci, wspomaganie rozwoju gospodarczego, promocja kultury i sportu, przeciwdziałanie patologiom etc.